Vzestup a pád Napoleona

27. května 2006 v 15:19 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  novověk

Od Robespierrovy hrůzovlády k direktoriu

Vlády se chopili jakobíni v čele s Maximilienem de Robespierrem. Robespierre zavádí revoluční diktaturu a staví se do čela nově utvořeného Výboru pro veřejné blaho. Pro posílení armády byla vyhlášena všeobecná mobilizace a Francie opět vytlačila nepřátele ze svého území.
Konvent po zkušenostech jmenoval do čela vlády pětičlenné direktorium, které bylo tvořeno umírněnými politiky, kteří odmítali návrat k předrevolučním časům.
Napoleon Bonaparte poráží royalistické spiknutí.Pruské vojsko a Anglie se stahuje, a tak ve válce s Francií zůstává pouze Rakousko;habsburská monarchie. Výbor pro veřejné blaho vládl neomezenými pravomocemi, dohlížel nad hospodářstvím i politikou, pronásledoval odpůrce revoluce.
Výbor pro veřejné blaho byl v jednotlivých krajích zastoupen komisaři, kteří po celé zemi zřizovali výbory bdělosti. Roku 1793 byl zavražděn Jean-Paul Marat. Maximilien de Robespierre z procesů vyloučil svědky, obhájce i proslov obviněného. Maximilien de Robespierre byl roku 1794 v létě popraven.
Vzbouřili se i obyvatelé Paříže, mimo jiné z nedostatku potravin a drahoty, ze strachu z cizích vojsk. Vydání dekretu o "podezřelých" rozpoutalo vlnu teroru a poprav. Napoleon Bonaparte byl ve svých 24 letech povýšen na generála za osvobození přístavu Toulon od Angličanů.

Direktorium a konzulát

Dne 9. listopadu 1799 provedl generál Napoleon Bonaparte v Paříži státní převrat, sesadil direktorium a stal se členem tříčlenného konzulátu. V roce 1804 byl schválen a vydán Napoleonův občanský zákoník.
V roce 1802 získal Napoleon Bonaparte doživotní hodnost konzula. Roku 1804 bylo ve Francii vyhlášeno císařství v čele s Napoleonem Bonaparte. Francie dobyla pod vedením generála Napoleona Bonaparte značná území v severní Itálii a donutila Rakousko a Prusko uzavřít mír. Moc výkonnou vykonávalo pětičlenné direktorium. Vláda direktoria byla závislá především na armádě;vojsku.
K moci se dostala za doby direktoria buržoazie. V době konzulátu dobyl Napoleon Bonaparte nová území a donutil Velkou Británii k navrácení některých kolonií, čímž upevňoval svou moc;autoritu ve Francii.

Císařství Napoleona I.

Bitva u Slavkova se konala roku 1805 a poraženo v ní bylo Rakousko a Rusko. V roce 1806 přestala existovat Svatá říše římská národa německého a z ostatních států kromě Pruska byl utvořen tzv. Rýnský spolek.
Napoleon Bonaparte chtěl dobýt Velkou Británii a vyhlásil proti ní roku 1806 kontinentální blokádu. V roce 1812 táhl Napoleon Bonaparte do Ruska, odkud byl krutou zimou donucen urychleně ustoupit. V říjnu 1813 byl Napoleon Bonaparte poražen v bitvě u Lipska.
Roku 1815 byl Napoleon Bonaparte definitivně poražen v bitvě u Waterloo, jako zajatec Velké Británie strávil zbytek života na ostrově Sv. Heleny.
V bitvě u Slavkova bojovali císařové Napoleon I., František II. a car Alexandr I. Dvojbitva u Jeny a Auerstadtu se konala roku 1806 a císař Napoleon Bonaparte v ní porazil Prusko. V kontinentální blokádě měly evropské země zakázáno obchodovat s Velkou Británií a jejími koloniemi.Napoleonovi Bonaparte se nikdy nepodařilo dobýt Velkou Británii a Španělsko.
Během roku 1813 utvořily Velká Británie, Prusko, Rakousko a Rusko protinapoleonskou koalici. V roce 1810 porušil ruský car kontinentální blokádu a začal obchodovat s Velkou Británií.

Generál, konzul a císař Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte se rozhoduje pro dobytí Indie přes Egypt. Napoleon využívá své popularity a nechává se prohlásit roku 1802 doživotním konzulem a krátce na to roku 1804 císařem a obnovuje tak monarchii. Na Napoleonův příkaz byl vypracován občanský zákoník - Code civil. František II. se zříká hodnosti císaře Svaté říše římské a přijímá titul dědičného rakouského císaře jako František I.
Roku 1806 - v důsledku Napoleonových výbojů - Svatá říše římská zaniká. Roku 1797 uzavírá habsburská monarchie s Francií mír.
V listopadu roku 1799 byl ve Francii proveden státní převrat a místo kritizovaného direktoria se vlády ujali tři konzulové. Napoleon slavil na bojištích úspěchy a k Francii byla připojena území (nebo části území) dnešní Belgie, Nizozemí, a Itálie. Rakousko, Rusko a Anglie s Francií uzavírá mír. Ačkoliv Napoleon v Egyptě své vojáky opouští, jeho hvězda stoupá.

Evropa za napoleonských válek

Roku 1805 loďstvo admirála Nelsona rozdrtilo francouzské síly v bitvě u Trafalgaru. Ze snahy o ovládnutí Rakouska vzešla bitva tří císařů u Slavkova 2. prosince 1805.
Po vítězství u Slavkova byl Napoleonem vytvořen tzv. Rýnský spolek, kterým zaniká Svatá říše římská národa německého. Tzv. kontinentální blokádou chtěl Napoleon zamezit obchodu s anglickými výrobky a surovinami z anglických kolonií. Napoleon byl nucen se kvůli blížící se zimě obrátit a je poražen v bitvě u Bereziny.
Po katastrofálním návratu z Ruska sestavuje Napoleon z nováčků novou armádu, ta je však v třídenní bitvě národů u Lipska roku 1813 totálně poražena. Když po vítězné bitvě u Borodina Napoleon vstupuje do Moskvy, nachází jen spáleniště. Napoleon se chystá napadnout Anglii;Británii. Rakouský císař František I. je nucen provdat za Napoleona svou dceru Marii Louisu. Při rusko-francouzské válce Rusové zachovávají taktiku spálené země.

Napoleonské války

1795 - 1799 - Francii vládlo direktorium
1804 - Napoleon se nechal korunovat císařem
1799 - Napoleonův nástup k moci ve Francii - svrhl direktorium a dal se jmenovat jedním ze tří konzulů, kteří měli stát v čele republiky
1813 - bitva u Lipska ("bitva národů") - porážka Napoleona
1812 - Napoleonův vpád do Ruska - skončil porážkou
1815 - Napoleon utekl z Elby, kam byl vykázán, a vrátil se do Paříže - tzv. stodenní císařství
1815 - bitva u Waterloo - rozhodující porážka Napoleona
1814 - Vídeňský kongres, který měl rozhodnout o novém uspořádání Evropy po Napoleonově porážce
1796 - odhaleno "spiknutí rovných", v jehož čele stál Gracchus Babeuf
1800 - bitva u Marenga - Napoleon porazil rakouská vojska
1803 - říšský sněm v Řezně schválil Napoleonovu reformu uspořádání říše
1805 - bitva u Trafalgaru - admirál Nelson porazil francouzsko-španělské loďstvo
2. 12. 1805 - bitva u Slavkova - vítězství francouzských vojsk nad rakouskými a ruskými ("bitva tří císařů
1806 - vyhlášení Rýnského spolku, který sdružoval 16 států jižního a západního Německa pod Napoleonovým patronátem
21. 11. 1806 - Napoleon vyhlásil kontinentální blokádu proti Anglii
1807 - bitva u Jílového - vítězství Francouzů nad Rusy
14. 1. 1814 - kielský mír uzavřený protinapoleonskou koalicí s Napoleonovým spojencem Dánskem
30. 5. 1814 - pařížský mír mezi Francií a koalicí jejích nepřátel
1796 - Napoleon Bonaparte velitelem italské armády Francouzské republiky
1806 - porážka Pruska francouzským vojskem
7. 7. 1807 - tylžský mír mezi Francií, Ruskem a Pruskem

Napoleonská epocha

Napoleon Bonaparte smetl zkorumpovanou vládu direktoria a stal se prvním konzulem s neomezenou mocí. Roku 1804 se Napoleon Bonaparte prohlásil císařem.
V bitvě u mysu Trafalgar zvítězilo anglické námořnictvo nad francouzským. V bitvě tří císařů u Slavkova roku 1805 zvítězil císař Napoleon nad císařem Františkem I. a ruským carem Alexandrem I.
Napoleon roku 1812 vpadl do Ruska, k první velké bitvě došlo u Borodina. Roku 1813 dochází k rozhodující bitvě "národů" u Lipska. Napoleon se vrací z nuceného vyhnanství a roku 1815 prohrává bitvu u Waterloo.
Po pádu jakobínů se dostali k moci umírnění republikáni. Po bitvě u Slavkova založil Napoleon takzvaný Rýnský spolek, a tím zničil Svatou říši římskou národa německého. Napoleon vyhlásil kontinentální blokádu proti Anglii.
Napoleon ustupuje z Ruska a prohrává bitvu u Bereziny. Po prohrané bitvě u Lipska v roce 1813 je Napoleon odvezen do vyhnanství na ostrov Elba. Do Francie se po Napoleonově porážce vrací rod Bourbonů v osobě Ludvíka XVIII.
Po katastrofální porážce v bitvě u Waterloo byl Napoleon odvezen na nehostinný ostrov Sv. Heleny , kde v roce 1821 zemřel. Napoleon si za svou druhou manželku bere Marii Louisu, dceru Františka I.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 baja baja | 13. února 2007 v 17:57 | Reagovat

tady není nic o tom kolik měl manželek a tak to by tu mělo taky byt ale jinak dobry

2 vujtek vujtek | E-mail | 17. února 2007 v 17:15 | Reagovat

dost dobrý ale málo .....řekněme žádnej vobrázek!

3 Kača Kača | 19. února 2007 v 11:59 | Reagovat

ty magore ty tomuhle řikáš málo ses po ........ ne?

4 Kokes Kokes | 1. března 2007 v 18:26 | Reagovat

je to dobry ale zadny vobrazky

5 Leništa Leništa | 20. března 2007 v 17:32 | Reagovat

Máš to strašně zpřeházený!!!!! Je to nepřehledný!!!!!! a divný to je asi nejhorší referát jekej sem kdy viděla!!!!!!!!!!!

6 Hellmyska Hellmyska | 18. dubna 2007 v 17:09 | Reagovat

nechte si tý krtitiky ! když se vám to nelíbí, tak proč jsem teda lezete ?!? si běžte třeba do prd.... (knihovny), když je vám todle málo !!

7 Dana Vostrovská Dana Vostrovská | E-mail | 3. června 2007 v 14:13 | Reagovat

Napoleon

8 colorffulka007 colorffulka007 | 23. září 2007 v 11:44 | Reagovat

já nevim co máte za problémy!!

9 Vendula Vendula | 25. září 2007 v 18:03 | Reagovat

Dit tu nic nemas chtelo by to vic reheratu

10 kristyna tady ale prominte fakt nic není ale není to k zahozrní!:-) kristyna tady ale prominte fakt nic není ale není to k zahozrní!:-) | 1. října 2007 v 14:57 | Reagovat

tady ale prominte fakt nic není ale není to k zahození:-)

11 tajnej tajnej | 15. října 2007 v 18:43 | Reagovat

tak hele nemáš tu žádný obrázky ty blbečku (blbko) blbej (bá)  zkurvenej (ná) tak je tam přidej jasný debile (kurvo)

12 uhghjgggh uhghjgggh | 19. října 2007 v 19:00 | Reagovat

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

13 uhghjgggh uhghjgggh | 19. října 2007 v 19:00 | Reagovat

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

14 ijgjkvfnjmfx ijgjkvfnjmfx | 19. října 2007 v 19:01 | Reagovat

khzugdržzhgtngfdbffgnd ffdndffrefdebdgdgnsdgreeeeeeedsamjuznnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsfeanqgfgggggggggggggggggggggggggggggggggggggsdewfdssyxxxxxcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvvvvbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

15 kola kola | 31. října 2007 v 21:23 | Reagovat

nahodou je to bry at si to skusej delat samy a ztjisti jak je to tezky!!!!!  ps. mam taky blocek takze chapu !!!!! super")

16 hanik'''' hanik'''' | 1. listopadu 2007 v 11:23 | Reagovat

jeto strasny ne hnusny

17 UNKNOWN UNKNOWN | 8. listopadu 2007 v 21:12 | Reagovat

ste strasny hovada...je to mazec referat....thx nepropadnu..hh

18 davz davz | 1. prosince 2007 v 20:49 | Reagovat

dobry akorat by to chtelo seradit data jak sli po sobe ne takhle prehazene

19 Anik Anik | 12. ledna 2008 v 18:36 | Reagovat

Hej..jako mas to tu fakt super...a myslim,ze to hodne lidem pomuze jak pochopit,tak i teba do skoly nejakej ten referat....dikes

20 adam adam | E-mail | 24. ledna 2008 v 11:22 | Reagovat

pekny pekny moc pekny

21 adam adam | E-mail | 24. ledna 2008 v 11:23 | Reagovat

udelal sem si s toho peknej referát diky diky

22 adam adam | E-mail | 24. ledna 2008 v 11:24 | Reagovat

na referaty fakt pecka

23 adam adam | E-mail | 24. ledna 2008 v 11:24 | Reagovat

uz musim pampalapapa

24 loliii loliii | 24. března 2008 v 10:44 | Reagovat

je to DOST NEPŘEHLEDNÝ!!! a taky zkopčený z netu...jako to umí každej!!!

25 jikol jikol | 8. prosince 2008 v 22:05 | Reagovat

je to fakt  husta  stranka stranka estli se avm neliby tak bezte  do .............................. ale  obrazky tu chybi mam s tadyma sami husty  refrose

26 krkovice krkovice | 13. ledna 2010 v 15:14 | Reagovat

jikol jebe ti? to su blitky tyto stranky!!

27 pavla pavla | 29. ledna 2013 v 18:37 | Reagovat

Přestaň mu nadávat,sám seš debil.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama