Starověké Řecko

27. května 2006 v 14:46 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  starověk

Historie antického Řecka

Historie Řecka sahá do dob lovců z doby kamenné. Později zde přišli první farmáři a civilizace minojských a mykénských králů. Následovalo období invazí a válek - známých jako "Tmavé období - doba temna".
Kolem roku 1.100 p.n.l. Kréta zažila invazi národa Dórů, který přišel ze severu a rozšiřoval se podél západního pobřeží. V období mezi 500-336 p.n.l. bylo Řecko rozděleno na malé městské státy, které pozůstávali ze správního města a přilehlého okolí.
· Neolitická kultura
Pythagoras

Ranní doba bronzová (2900 - 2000) - Je obdobím starověku, kdy se začala rozšiřovat metalurgie a zejména výroba bronzu pro produkci nástrojů, zbraní a obřadných předmětů.
- Egejské prehistorické osídlení
Civilizace doby bronzové, která se vyvinula v Egejském moři, zejména na Krétě, Kykladách a pevninské části Řecka.
- Ranně kykladské období
Kyklady jsou malá skupina ostrovů ve středu Egejského moře, kde vznikla ojedinělá civilizace, která vzkvétala v období 3.200-2000 p.n.l.
- Ranně minojské období : Osadníci
Civilizace bronzové doby s centrem na ostrově Kréta se (kolem let 3.000-1.100). Pojmenována byla po legendárním králi - Minoovi (Minos).
Archeolog Evans rozdělil minojskou civilizaci do třech období : ranně minojské (3.000-2.000 p.n.l.), střední minojské (2.200-1.600 p.n.l.) a pozdní minojské období (1.600-1.100 p.n.l.).
- Ranně minojské období: Hrobky
- Západní Anatolie (v Turecku) a východní část Egejského moře v ranní době bronzové


Minojské období (2000 - 1400 p.n.l. ) - Civilizace bronzové doby s centrem na ostrově Kréta se. Pojmenována byla po legendárním králi - Minoovi (Minos).
Dnes rozdělujeme minojskou civilizaci na tři období : ranně minojské (cca. 3.000-2.000 p.n.l.), střední minojské (cca. 2.200-1.500 p.n.l.) a pozdní minojské období (1.500-1.000 p.n.l.).
- Kréta v střední minojské době
- Minojská historie


Mykénské období (1600 - 1100 p.n.l.) - Období vysoké kulturní úrovně, ve kterém se vytvořil základ následujících hrdinských mýtů. Pojmenování nese po Mykénském království, při jehož vykopávkách došlo k nálezu obdivuhodných zlatých předmětů. mykénské období bylo přerušeno rozsáhlou destrukcí v průběhu "Doby temna".
- Tholské mykénské hrobky a ranně mykénské osídlení
- Příchod Dórů a kolaps mykénské palácové civilizace
- Mykénská chronologie
- Mykéňané


Doba temna (1100 - 750 p.n.l.) - Období mezí pádem mykénské civilizace a přechodem na nové písmo v 8. nebo 7. století p.n.l. Po Trójské válce prošla mykénská civilizace obdobím válek, země byla oslabena a nakonec ovládnuta Dóry. Existují domněnky, že devastaci Mykénské kultury výrazně napomohlo zvládnutí výroby železa ze strany Dórů, kteří přišli ze severu s železnými zbraněmi. Ostatní to dávají za vinu vnitřním rozporům, vzpourám. Pravdou asi bude spojení obou faktorů.
- Doba temna
- Dórové
Jeden ze tří národů starého Řecka (kromě Aeolů a Ióňanů), který do Řecka vtrhl ze severu v 12. a 11. století p.n.l.
- Řecko v době temna
- Dórská invaze


Archaické období (750 - 500 p.n.l.) - Období ve kterém jsou počátky řeckého monumentálního sochařství a jiných oborů ve kterých se prosazovalo přirozené zobrazování lidského těla. V průběhu archaického období došlo k největšímu rozšíření nových polických forem - městských států. Zároveň vzrůstala aristokracie a začala kolonizace jižní Itálie a Sicílie.
· Archaické období
· Ranně archaické období
· Archaická kolonizace
· Vzrůst městských států

Klasické období (500-336 p.n.l.) - Klasické období starého Řecka se váže na období mezi roky 500 p.n.l., kdy se Řekové začali dostávat do konfliktu s Persií na východě a smrtí makedonského krále Alexandra Velikého v roce 323 p.n.l. V tomto období dosáhlo Řecko největší politické a kulturní váhy :rozvinutí demokratického systému vlády pod aténským státníkem Periclem, výstavba Pantheonu na Akropoli, vznik Sofoklových, Aeschylových a Euripidových Tragédií, založení Sokratovy a Platonovy filozofické školy.
- Historie archaického a klasického Řecka
- Klasické Řecko
- Historie Hellas

Hellenistické období (336-146 p.n.l.) - Období mezi dobitím Perské říše Alexandrem Velikým a ustanovením římské nadvlády, ve kterém řecká kultura a vzdělání dominovali nad středomořím a Malou Asií. Nazývá se hellenistickým (řeckým - Hellas = Řecko), aby se odlišilo od "hellénské" kultury v klasickém období.
- Hellenistické období
- Hellenistické Řecko
- Hellénská a Hellenistická společnost
Nejznámější řečtí bohové:
Zeus - vládce bohů,
jeho manželka
Héra - ochránkyně manželství a rodinného krbu,
Afrodíta - bohyně lásky a krásy,
Pallas Athéna - bohyně moudrosti (Pallas znamená vítězná; vyhrála spor s Poseidonem o Athény),
Poseidon - bůh moře,
Démétér - bohyně úrody,
Asklépios - bůh lékařství,
Apollón - bůh lékařství, poezie a věštění,
Artemis - bohyně lovu a zvěře,
Dionýsos - bůh vína a divadla,
Arés - bůh války,
Hermés - bůh poutníků,
Hefaistos - bůh ohně,
Diké - bohyně spravedlnosti.
Pokračování starověkého Řecka najdete na stránkách ZŠ Třebívlice - www.zstrebivlice.blog.cz v rubrice dějepis
 

16 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama