Lovci mamutů a sobů - Cromagnonci

27. května 2006 v 14:11 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  pravěk
Lovci mamutů a sobů - Cromagnonci
V mladším období starší doby kamenné ( paleolitu ) žilo na naší Zemi lidstvo, které se už athropologicky nelišilo od lidstva dnešního. Proto člověka té doby označujeme stejně jako člověka dnešního, to je Homo sapiens ( člověk rozumný, moudrý ); abychom ho však odlišili od člověka pozdějších období popaleolitických i od člověka dnešního, přidáváme k jeho označení ještě slůvko "fossilis" nebo "diluvialis", což bychom mohli česky vyjádřit jako "předvěký".
Tento předvěký člověk se také často nazývá Cromagnonec ( Kromaňonec ), a to podle nejhojněji zastoupeného typu, objeveného r. 1868 francouzským badatelem Lartetem u vesnice Cro - Magnonu nedaleko Les Eyzies na řece Vezeře ve Francii. Lartet zde nalezl lebky a části koster, náležející pěti lidem ( třem mužům, jedné ženě a jednomu dítěti ). Zvlášť známá je kostra starého muže, která vykazuje všechny znaky tohoto typu; je to v odborné literatuře proslulý "stařec z Cro - Magnonu"
Předvěký člověk cromagnonského typu byl vysoký asi kolem 180 cm, atletické postavy. Jeho lebka je význačná velkou a vysoko vyklenutou mozkovnou, čelo je vysoké, dobře klenuté a široké. Nadočnicové oblouky jsou vyvinuty pouze v postranních částech čela, ale vždy nenápadně; někdy chybějí zcela, jindy jsou zase vyvinuty nápadněji ( toto například u mužských lebek z Předmostí u Přerova na Moravě ). Obličej nemá v sobě už nic zvířecího, nos je úzký a přitom orlí, oči jsou poměrně blízko sebe, čelisti nejsou tlamovité, brada je krásně vyvinutá a vystupuje dopředu, rysy obličejové jsou jemné. Postava byla vzpřímená, držení těla totéž jako u dnešního člověka - Homo sapiens sapiens. Na mozku nelze už zjistit žádné nižší znaky :
- rozdělení jednotlivých laloků
- jejich velikost
- stavba závitů a brázd je shodná se stavbou mozku člověka dnešního typu.
Tělesné rozdíly mezi tímto předvěkým Homo sapiens a neandrtálským Homo primigenius starších paleolitických období jsou velmi nápadné a zřetelné.S vývojového hlediska je Homo sapiens vyšším stupněm než neandrtálský pračlověk, z něhož onen vznikl.
 

24 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama