Evropa v pozdním středověku

27. května 2006 v 19:38 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  středověk
Evropa v pozdním středověku - Historický vývoj v Evropě
Jak můžeme charakterizovat tuto dobu ? Jako dobu složitou, dobu - agrární revoluce. Dobu opakujícího se hladomoru - černá nemoc - mor. Vymírání 20 % obyvatelstva.
* Přetrvává zemědělský charakter středověké civilizace - proces změn nazýván agrární revolucí. Lze to přičíst technologickým zlepšením, umožněním i značnými klimatickými změnami. Ve 12. a 13. stolení oteplení, ve 14. století zhoršení. Pokles produkce a stagnace - negativní vliv několikrát se opakujících hladomorů a epidemií. Nemoci například - černá smrt - mor v polovině 14. století. Úbytek obyvatel celkově o 20 %.
* Základ středověké společnosti je rodina. Urozený původ šlechtických rodů. Venkovská rodina - hospodářská soběstačnost, podřízené postavení ženy.
* Křesťanská víra - spojovací prvek všech vrstev středověké společnosti
* Společenská struktura - k trojímu lidu : šlechta, duchovenstvo, venkovský lid - poddaní. Nová vrstva - měšťanstvo - řemeslo a obchod, růst společenského významu.
* Kolonizace, vznik a rozvoj měst - center řemesla a obchodu. Nejprve na evropském pobřeží Středozemního moře a v západní Evropě pak v ostatní Evropě. Ustálení obchodních cest v Evropě z jihu na sever, od západu na východ
* Populační vzestup - počet usedlostí se zvýšil trojnásobně - důsledek je změna ve složení a kvalitě stravy. Nastává prodloužení průměrného lidského věku na 30-35 let ( z původních 25 )
* Upevnění moci panovníka ve feudálně uspořádané společnosti. První pokusy šlechty o podíl na rozhodování. Zárodky nových rozporů politických, hospodářských, sociálních - snahy o řešení ( povstání rolníků, husitské hnutí aj. )
Civilizační vzestup
* překonání roztříštěnosti, vznik jednotných států, zvláště pak na západě.
* Průvodní jevy centralizace
- růst rodového majetku vládnoucí dynastie
- odborní úředníci ve správě země
- právní normy
- vojsko podřízené panovníkovi
* zdroje nákladů - výnos královských panství a daně, nově zvyšování daní, půjčky, zabavování majetku nepohodlných, územní zisky, židovské pogromy
* růst společenských rozporů
- bouře ve městech, odpor poddaných vůči vrchnosti, odpor všech proti církvi
- nerovnoměrnost vývoje podle podmínek území - hospodářský vzestup v oblasti západní Evropy, jinde zpomalení vývoje v důsledku nájezdů kočovníků - na východě tatarů, v byzantské a arabské oblasti Turků
- gotická kultura, rozvoj národních jazyků, růst vzdělanosti - univerzity
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama